YAYIN VE YAZIM KURALLARI

- Sence Dergisi Türk Büro Sen’in dört aylık süreli yayın organıdır.
- Derginin yazı dili Türkçe’dir.
- Dergiye gönderilen makale ve diğer çalışmalar, daha önce başka hiç bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması tercih sebebidir. Makale ve diğer çalışmalar başka bir yayın organında daha önceden yayımlanmış ise sözkonusu makalenin Sence dergisinde yayınlanabilmesi için izin yazısının noter onaylı olmalıdır.
- Yayın Kurulu tarafından şekil, içerik, yayım ve yazım kuralları yönünden değerlendirilen çalışmalar için: Yayım, düzeltme veya iade kararı verilir. Bu karar yazara bildirilir, düzeltme için yazara en az 3 takvim günü süre tanınır.
- Makale ve diğer çalışmalarda, makalenin ve diğer çalışmaların özünü bozmayacak şekilde yapılacak değişiklikler yazara bildirilmeksizin yayın kurulunca yapılır.
- Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Dergiye aittir.
- Dergide yayımlanan yazıların her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeksizin, alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.
- Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve görüşler tamamıyla yazara ait olup, Dergiyi bağlamaz.
- Her makale ve çalışma için en az sayfa bazlı iki adet spot metin hazırlanmalıdır.
- Dergide yayımlanacak eserlerde, belli bir kurum, kuruluş veya şahısa olumlu ya da olumsuz bir şekilde işaret edilmemesine özen gösterilmelidir.
- Makaleler ve diğer çalışmalara ilişkin fotoğraf, şekil, tablo vb. dokümanlarını ve yazara ait fotoğrafın yüksek çözünürlükte jpg formatında sence@sencedergisi.com adresine veya Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / Ankara adresine CD ile gönderilmelidir.
- Yazarın adı, soyadı, unvanı, görevi, e-posta adresi, çalıştığı kurum/kuruluş bilgisi yazının ilk sayfasında, başlığın altında yer alacak biçimde gönderilmelidir.
- Yazılar; Microsoft Windows Word ortamında; A4 boyutunda, kenar boşlukları iki buçuk (2,5) cm. ve satır aralığı bir buçuk (1,5) cm, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve toplam 6 sayfayı geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır.